ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป. ตรัง เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาโลย สพป. ปัตตานี เขต 1 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ สพป. สงขลา เขต 3 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 80.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 79.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนพิมพ์มณี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.33 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 75.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 74.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 73.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 72.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 70.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดควนกอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67.33 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน