ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 71.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต 3 65.33 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน