ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม สพป. ชุมพร เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 68.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66.33 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน