ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเรวดีพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 74.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ สพป. สงขลา เขต 2 74.17 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 72.17 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.17 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 57.50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน