ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 สพป. กระบี่ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) สพป. พัทลุง เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สพป. ภูเก็ต - -  
14 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง - -  
15 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน