ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) สพป. พัทลุง เขต 2 60 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 60 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 60 ทองแดง 6  
11 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 60 ทองแดง 6  
12 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 6  
13 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 6  
14 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 6  
15 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 6  
16 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน