ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป. ปัตตานี เขต 2 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนารายณิการาม สพป. พังงา 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 87.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 87.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 87.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 87.33 ทอง 16  
20 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สพป. นราธิวาส เขต 2 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเมรัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 87 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 86.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดโชติรส สพป. ปัตตานี เขต 3 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 85.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ สพป. สงขลา เขต 1 82.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 82.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 79.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 78.67 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน