ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น สพป. พัทลุง เขต 2 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาฮง สพป. ปัตตานี เขต 1 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 90.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป. สตูล 90.20 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านลำวะ สพป. พังงา 89.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ สพป. นราธิวาส เขต 1 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. ปัตตานี เขต 3 87.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 87.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านรัตนา สพป. ยะลา เขต 2 87.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 86.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดอภยาราม สพป. พัทลุง เขต 1 86.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 85.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนมหิดล สพป. สงขลา เขต 3 84.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 84.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 80.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 68.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป. ยะลา เขต 1 64.80 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน