ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 60 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านช่องหลาด สพป. พังงา 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 47 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 47 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 43 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน