ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกาะยาว สพป. พังงา 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 76 เงิน 12  
16 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านพน สพป. พัทลุง เขต 2 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป. ปัตตานี เขต 3 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน