ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 74.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 74.50 เงิน 9  
11 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 73.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 72.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) สพป. สงขลา เขต 1 68.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 67.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านราชกรูด สพป. ระนอง 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป. ปัตตานี เขต 2 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนิคมซอย10 สพป. สตูล 59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. ปัตตานี เขต 3 34.50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน