ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำพิกุล สพป. ตรัง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ปัตตานี เขต 3 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สงขลา เขต 2 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 49 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 48 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 40 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ สพป. สตูล 38 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านแหลมนาว สพป. ระนอง 36 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 34 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 31 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 28 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 24 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต 21 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 19 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) สพป. พัทลุง เขต 1 19 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 17 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 15 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 13 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 5 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน