ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 40 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 37 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 32 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 32 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 31 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 27 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 27 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 24 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 23 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 21 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 21 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านบางทัน สพป. ปัตตานี เขต 1 19 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 19 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 18 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 15 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 14 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 13 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 12 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน