ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 91.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป. ปัตตานี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 86.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 86.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกะรุบี สพป. ปัตตานี เขต 3 83.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 83.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 83.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 83.01 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 82.87 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 82.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 80.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 80.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 79.83 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 79.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป. ปัตตานี เขต 1 78.83 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 78.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 78.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.17 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี สพป. พัทลุง เขต 2 76.34 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 76.01 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.33 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน