ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 773
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 61 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน