ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 79.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป. พังงา 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 78.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 77.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 71.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 70.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 69.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 68.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 65 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน