ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนสมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป. ปัตตานี เขต 1 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 50 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 44 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนทรัพย์ทวี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 40 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 40 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 40 เข้าร่วม 15  
20 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 30 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 24 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 21 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 20 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 20 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน