ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 85.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 80.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 80.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 76.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.67 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 73.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 72.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคชศิลา สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน