ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 92.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 89.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน สพป. ปัตตานี เขต 3 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน สพป. สตูล 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแหร สพป. ยะลา เขต 3 84.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 82.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 82.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 81.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนอามานะศักดิ์ สพป. ปัตตานี เขต 1 80.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 77.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 62.66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 62 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน