ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 79.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนดรุณศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 73.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 69.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 69.16 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67.16 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 66.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 65.66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 65.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 64.83 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 64.83 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 62.66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 60.66 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน