ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 76.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 75.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 73.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 71.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 69.66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 69.66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 69 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 66.66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป. กระบี่ 65.66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 65.66 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน