ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 1 82.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 80.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 78.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 76.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 75.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 74.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 65.33 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน