ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 803
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ สพป. กระบี่ 71.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 52.86 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 46.66 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 42.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 42.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 41.83 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 36.33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 33.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 33.16 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 32.60 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 31.66 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 31.66 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน