ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 081
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองจัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 90.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 75.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 67.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน