ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านตรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 55 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน