ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 812
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 72.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขัน สพป. พัทลุง เขต 1 71.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต 3 70.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 70.17 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน