ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาตอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 2 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านซอย 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 90.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 90.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 89.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 85.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนานิน สพป. ตรัง เขต 1 84.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 83.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.30 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง 19  
22 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 75.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน