ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สพป. พัทลุง เขต 1 75.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 75.34 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 69.34 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 66.84 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 64.34 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59.84 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 43 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 39 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 38 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน