ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 83.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.09 ทอง 4  
5 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สพป. กระบี่ 77.67 เงิน 5  
7 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 76.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 74.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 70.17 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 31 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 30 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 29.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 28.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 28.50 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 28 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 27.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพป. ปัตตานี เขต 3 26 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ สพป. พัทลุง เขต 2 24 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 23.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 22.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 19 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 17 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 16 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านยือนัง สพป. ยะลา เขต 2 10.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 10.50 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน