ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 82.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 78.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 77.67 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านแคนา สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 75.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป. พัทลุง เขต 1 74.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 74.33 เงิน 19  
22 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 72.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 71.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน