ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" สพป. สตูล 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 82.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 76.67 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 76.67 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 75.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 74.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 68.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 68.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 67.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 66.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65.83 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 65.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 65.17 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 61.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน