ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าพง สพป. ปัตตานี เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสมัยศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 88.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาป้อ สพป. ตรัง เขต 1 87.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต 3 87.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 85.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 85.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 83.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 80.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 80.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน