ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 91.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 84.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 84.34 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.34 ทอง 6  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 83.34 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 82.34 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 80.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 79.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป. พัทลุง เขต 1 79.34 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 78.34 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 74.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 73.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 71.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน