ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 097
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทอนหาน สพป. ตรัง เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 63 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน