ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 74.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต 3 73.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล 69.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดป่าขาด สพป. สงขลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน