ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงตา สพป. ยะลา เขต 1 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปังหวาน สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 76.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป. กระบี่ 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 71.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแขยง สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 68.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 64.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 62.66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 61.66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 60.66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน