งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน และบริเวณโดยรอบ
ระหว่าง วันที่ 12 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 15 พ.ย. 2560 10.00-10.30
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 15 พ.ย. 2560 10.40-11.20
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 15 พ.ย. 2560 11.30-12.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 15 พ.ย. 2560 13.00-13.30
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน 14 พ.ย. 2560 09.00-10.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 15 พ.ย. 2560 15.00-16.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 (อาคาร 2) 15 พ.ย. 2560 16.10-16.20
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอุไร นบนุ่น โทร. 0924568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร โทร. 0869607519
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]