แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 97 57 64.04% 18 20.22% 5 5.62% 9 10.11% 89
2 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 55 34 65.38% 14 26.92% 2 3.85% 2 3.85% 52
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 54 30 69.77% 10 23.26% 3 6.98% 0 0% 43
4 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 44 28 65.12% 7 16.28% 4 9.3% 4 9.3% 43
5 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 66 27 47.37% 19 33.33% 8 14.04% 3 5.26% 57
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 58 25 50% 12 24% 8 16% 5 10% 50
7 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 48 24 54.55% 11 25% 2 4.55% 7 15.91% 44
8 โรงเรียนพัฒนศึกษา 41 23 56.1% 12 29.27% 3 7.32% 3 7.32% 41
9 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 47 23 53.49% 11 25.58% 5 11.63% 4 9.3% 43
10 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 50 23 48.94% 10 21.28% 10 21.28% 4 8.51% 47
11 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 24 22 91.67% 1 4.17% 1 4.17% 0 0% 24
12 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 34 20 60.61% 9 27.27% 3 9.09% 1 3.03% 33
13 โรงเรียนบ้านในเหมือง 43 19 44.19% 15 34.88% 7 16.28% 2 4.65% 43
14 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 31 19 65.52% 7 24.14% 2 6.9% 1 3.45% 29
15 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 37 19 55.88% 5 14.71% 7 20.59% 3 8.82% 34
16 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 42 17 44.74% 9 23.68% 5 13.16% 7 18.42% 38
17 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 30 17 56.67% 7 23.33% 1 3.33% 5 16.67% 30
18 โรงเรียนบ้านในหุบ 38 16 45.71% 13 37.14% 2 5.71% 4 11.43% 35
19 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 41 14 37.84% 10 27.03% 8 21.62% 5 13.51% 37
20 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 27 13 54.17% 5 20.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 36 12 35.29% 15 44.12% 4 11.76% 3 8.82% 34
22 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 33 12 37.5% 9 28.13% 5 15.63% 6 18.75% 32
23 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 39 11 30.56% 10 27.78% 5 13.89% 10 27.78% 36
24 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 40 11 42.31% 9 34.62% 2 7.69% 4 15.38% 26
25 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 33 11 34.38% 7 21.88% 8 25% 6 18.75% 32
26 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 18 11 61.11% 4 22.22% 0 0% 3 16.67% 18
27 โรงเรียนบ้านไทรล่า 20 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
28 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 17 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านดวด 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
30 โรงเรียนบ้านในกริม 36 10 28.57% 14 40% 7 20% 4 11.43% 35
31 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 23 10 45.45% 9 40.91% 1 4.55% 2 9.09% 22
32 โรงเรียนบ้านคลองสง 21 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
33 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 19 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
34 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 25 10 43.48% 4 17.39% 5 21.74% 4 17.39% 23
35 โรงเรียนวัดแหลมปอ 18 10 62.5% 1 6.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
36 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 24 9 42.86% 4 19.05% 4 19.05% 4 19.05% 21
37 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 18 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
39 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านพังเหา 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
41 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านบางหยี 31 7 22.58% 13 41.94% 6 19.35% 5 16.13% 31
43 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 32 7 29.17% 8 33.33% 6 25% 3 12.5% 24
44 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านปังหวาน 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านวังปลา 17 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
47 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 16 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
48 โรงเรียนบ้านคู 15 6 42.86% 5 35.71% 0 0% 3 21.43% 14
49 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนชุมชนสวี 10 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
51 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 10 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
52 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 12 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
53 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
54 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านดอนแค 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนเอื้ออำพน 25 4 17.39% 11 47.83% 5 21.74% 3 13.04% 23
60 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 16 4 25% 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 16
61 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 18 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
62 โรงเรียนบ้านทับวัง 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
63 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
64 โรงเรียนวัดธัญญาราม 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
65 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
67 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
68 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนวัดชลธารวดี 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 30 3 13.04% 7 30.43% 9 39.13% 4 17.39% 23
72 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 14 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
73 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
74 โรงเรียนบ้านหนองปลา 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
75 โรงเรียนวัดนาทิการาม 11 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านปากเลข 8 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนวัดชุมแสง 13 2 15.38% 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 13
81 โรงเรียนวัดพะงุ้น 11 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
82 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนบ้านทับช้าง 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 21 2 11.76% 3 17.65% 7 41.18% 5 29.41% 17
85 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนวัดหนองบัว 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนวัดท่าทอง 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนบ้านน้ำตก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
91 โรงเรียนวัดนาสัก 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
93 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียน ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
96 โรงเรียนวัดดอนชัย 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
97 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนวัดนพคุณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านคลองกก 17 1 7.14% 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 14
100 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
102 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
103 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
104 โรงเรียนวัดวาลุการาม 9 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนวัดท้องตม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านคลองระ 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
108 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 8 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
109 โรงเรียนวัดวิเวการาม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียน ต.ช.ด.สวนเพชร 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 11 0 0% 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 9
116 โรงเรียนบ้านปากทรง 8 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
117 โรงเรียนวัดจันทราวาส 10 0 0% 4 40% 2 20% 4 40% 10
118 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 8 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8
120 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 10 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนวัดท่าหิน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดควน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
128 โรงเรียนบ้านดอนนน 5 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
129 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
131 โรงเรียนบ้านยางงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอุไร นบนุ่น โทร. 0924568686 นางจารุวรรณ ใจเพียร โทร. 0869607519
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]