สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 21 13 6 40 49 17 5 9 71
2 ราชประชานุเคราะห์ 3 13 4 5 22 25 12 8 5 45
3 ชุมชนบ้านเขาหลาง 12 7 4 23 28 10 3 0 41
4 อนุบาลพะโต๊ะ 11 5 4 20 24 12 2 2 38
5 สหกรณ์พัฒนา 9 7 5 21 22 11 2 7 35
6 ชุมชนวัดขันเงิน 9 3 8 20 26 19 8 3 53
7 ภูบดินทร์พิทยาลัย 9 3 2 14 22 1 1 0 24
8 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 8 4 6 18 27 6 4 4 37
9 บ้านในหุบ 6 5 5 16 15 13 2 4 30
10 พัฒนศึกษา 5 7 7 19 23 12 3 3 38
11 ชุมชนวัดหาดสำราญ 5 4 6 15 23 10 10 4 43
12 บ้านน้ำลอดน้อย 5 4 4 13 15 5 2 1 22
13 วัดแหลมปอ 5 3 0 8 8 1 2 3 11
14 วัดปิยะวัฒนาราม 4 3 7 14 23 11 5 4 39
15 บ้านในเหมือง 4 2 2 8 16 14 6 2 36
16 บ้านคลองเหนก 3 5 2 10 12 15 4 3 31
17 บ้านดวด 3 2 2 7 7 1 0 1 8
18 บ้านสวนสมบูรณ์ 3 1 2 6 11 3 1 1 15
19 บ้านทุ่งคาโตนด 3 1 1 5 7 8 6 3 21
20 วัดสว่างมนัส 3 1 0 4 12 5 3 3 20
21 บ้านเขาค่าย 2 7 2 11 14 10 8 5 32
22 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 2 5 2 9 20 9 3 1 32
23 บ้านปังหวาน 2 4 0 6 7 3 1 1 11
24 บ้านเขาทะลุ 2 3 2 7 8 8 1 2 17
25 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 3 0 5 8 4 1 0 13
26 บ้านทับใหม่ 2 2 1 5 11 9 5 6 25
27 บ้านคลองสง 2 2 1 5 8 6 2 0 16
28 วัดสมุหเขตตาราม 2 2 0 4 5 2 3 2 10
29 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 2 1 6 9 10 6 1 2 17
30 สามัคคีวัฒนา 2 0 0 2 4 1 0 0 5
31 บ้านห้วยกลาง 1 6 2 9 19 5 7 3 31
32 บ้านห้วยชัน 1 4 2 7 13 7 1 5 21
33 บ้านไทยพัฒนา 1 3 2 6 17 9 5 7 31
34 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1 3 2 6 8 4 0 3 12
35 อนุบาลเกษมวิทยา 1 3 2 6 7 4 4 4 15
36 บ้านนาเหรี่ยง 1 3 0 4 3 7 4 1 14
37 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 1 2 3 6 10 10 5 10 25
38 ชุมชนสวี 1 2 0 3 5 1 0 2 6
39 วัดราษฎร์บำรุง 1 1 3 5 9 4 5 3 18
40 บ้านเขาล้าน 1 1 2 4 9 5 8 6 22
41 บ้านดอนแค 1 1 2 4 5 2 0 0 7
42 บ้านบางหยี 1 1 1 3 7 13 6 4 26
43 วัดเทพนิมิตวนาราม 1 1 1 3 6 5 1 3 12
44 บ้านน้ำฉา 1 1 0 2 4 4 1 0 9
45 บ้านปากเลข 1 1 0 2 3 0 4 1 7
46 เอื้ออำพน 1 0 4 5 4 11 5 3 20
47 บ้านพังเหา 1 0 2 3 7 1 0 2 8
48 วัดมุจลินทาราม 1 0 1 2 7 0 0 0 7
49 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 4 2 2 4 8
50 บ้านหนองปลา 1 0 1 2 3 3 0 2 6
51 บ้านน้ำตก 1 0 0 1 2 2 0 0 4
52 วัดวิเวการาม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 วัดสุวรรณนิมิต 0 3 0 3 4 3 0 0 7
55 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 2 4 8 2 0 1 10
56 บ้านห้วยทรายขาว 0 2 1 3 5 2 0 0 7
57 บ้านในกริม 0 2 0 2 8 13 7 4 28
58 วัดชลธีพฤกษาราม 0 1 4 5 7 8 1 4 16
59 บ้านคลองน้อย 0 1 1 2 9 4 0 3 13
60 บ้านแพรกแห้ง 0 1 1 2 6 0 0 3 6
61 บ้านคู 0 1 1 2 4 4 0 3 8
62 วัดธัญญาราม 0 1 1 2 4 3 1 2 8
63 เทศบาลวัดด่านประชากร 0 1 1 2 4 1 1 2 6
64 วัดท่าทอง 0 1 1 2 2 2 2 0 6
65 บ้านเขาตะเภาทอง 0 1 0 1 4 2 1 3 7
66 บ้านเขาตากุน 0 1 0 1 3 2 0 0 5
67 บ้านหนองปลา(สวี) 0 1 0 1 2 4 3 3 9
68 บ้านทับช้าง 0 1 0 1 2 4 0 1 6
69 วัดนพคุณ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านต่อตั้ง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
71 บ้านแก่งกระทั่ง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
72 วัดปากน้ำละแม 0 0 3 3 3 2 1 1 6
73 บ้านไทรล่า 0 0 2 2 9 3 4 2 16
74 บ้านทับวัง 0 0 2 2 4 4 3 2 11
75 บ้านอ่าวมะม่วง 0 0 1 1 6 2 1 2 9
76 ชุมชนวัดธรรมถาวร 0 0 1 1 4 1 1 1 6
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 3 7 9 4 19
78 วัดบรรพตวารีเขต 0 0 1 1 2 2 0 1 4
79 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 1 1 2 1 0 2 3
80 วัดชุมแสง 0 0 1 1 1 6 1 4 8
81 บ้านวังปลา 0 0 0 0 6 2 3 3 11
82 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 4 4 5 2 13
83 บ้านห้วยทับทอง 0 0 0 0 4 3 1 2 8
84 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
85 บ้านเล็บกะรอก 0 0 0 0 3 4 1 1 8
86 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 3 3 2 2 8
87 บ้านแหลมสันติ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
88 วัดเชิงคีรี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
89 บ้านสามแยกจำปา 0 0 0 0 2 3 7 5 12
90 วัดนาทิการาม 0 0 0 0 2 2 5 1 9
91 วัดพะงุ้น 0 0 0 0 2 2 4 0 8
92 วัดหนองบัว 0 0 0 0 2 2 3 2 7
93 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 2 2 1 2 5
94 วัดถ้ำเขาล้าน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
95 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 2 1 2 0 5
96 วัดนาสัก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
97 บ้านแหลมยางนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
98 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
99 วัดดอนชัย 0 0 0 0 2 0 1 2 3
100 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
101 บ้านคลองกก 0 0 0 0 1 5 5 3 11
102 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 4 2 0 7
103 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 0 0 0 0 1 4 1 2 6
104 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 0 0 0 0 1 3 2 0 6
105 วัดราษฏร์อรุณ 0 0 0 0 1 2 3 3 6
106 วัดท้องตม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
107 บ้านคลองระ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
108 วัดราชบุรณะ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
109 บ้านน้ำลอด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
111 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 5 1 3 6
113 บ้านปากทรง 0 0 0 0 0 4 3 1 7
114 วัดจันทราวาส 0 0 0 0 0 4 2 4 6
115 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
116 บ้านหาดทรายรี 0 0 0 0 0 3 3 2 6
117 ประชาเอื้ออารี 0 0 0 0 0 3 0 1 3
118 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
119 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 0 2 2 0 4
120 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 0 0 0 0 0 2 1 1 3
121 วัดวาลุการาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
122 วัดผุสดีภูผาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
123 บ้านห้วยมุด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 วัดท่าหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 วัดควน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านสวนจันทน์ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
127 บ้านดอนนน 0 0 0 0 0 0 1 4 1
128 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 บุณยสมบัติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 169 149 502 819 524 272 249 1,615