สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 25 16 7 48 57 18 5 9 80
2 อนุบาลพะโต๊ะ 15 8 4 27 34 14 2 2 50
3 ชุมชนบ้านเขาหลาง 14 7 4 25 30 10 3 0 43
4 ราชประชานุเคราะห์ 3 13 4 5 22 25 12 8 5 45
5 ชุมชนวัดขันเงิน 10 3 8 21 27 19 8 3 54
6 สหกรณ์พัฒนา 9 7 6 22 24 11 2 7 37
7 ภูบดินทร์พิทยาลัย 9 3 2 14 22 1 1 0 24
8 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 8 5 6 19 28 7 4 4 39
9 บ้านน้ำลอดน้อย 8 4 5 17 19 7 2 1 28
10 บ้านในหุบ 7 5 5 17 16 13 2 4 31
11 พัฒนศึกษา 5 7 7 19 23 12 3 3 38
12 ชุมชนวัดหาดสำราญ 5 4 6 15 23 10 10 4 43
13 บ้านดวด 5 4 2 11 11 1 0 1 12
14 วัดแหลมปอ 5 4 1 10 10 1 2 3 13
15 วัดปิยะวัฒนาราม 4 3 7 14 23 11 5 4 39
16 บ้านในเหมือง 4 3 3 10 19 15 7 2 41
17 วัดสว่างมนัส 4 1 0 5 13 5 3 3 21
18 บ้านห้วยชัน 3 6 2 11 17 7 1 5 25
19 บ้านคลองเหนก 3 5 2 10 12 15 4 3 31
20 บ้านเขาทะลุ 3 3 3 9 10 9 1 2 20
21 บ้านสวนสมบูรณ์ 3 1 2 6 11 3 1 1 15
22 บ้านทุ่งคาโตนด 3 1 1 5 7 8 6 3 21
23 บ้านเขาค่าย 2 7 2 11 14 10 8 5 32
24 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 2 5 2 9 20 9 3 1 32
25 บ้านปังหวาน 2 4 0 6 7 3 1 1 11
26 อนุบาลเกษมวิทยา 2 3 2 7 9 4 4 4 17
27 บ้านทับใหม่ 2 3 1 6 12 9 5 6 26
28 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 3 0 5 8 4 1 0 13
29 บ้านนาเหรี่ยง 2 3 0 5 4 7 4 1 15
30 บ้านคลองสง 2 2 2 6 10 6 2 0 18
31 ชุมชนสวี 2 2 0 4 6 1 0 2 7
32 วัดสมุหเขตตาราม 2 2 0 4 5 2 3 2 10
33 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 2 1 6 9 10 6 1 2 17
34 วัดราษฎร์บำรุง 2 1 3 6 10 4 5 4 19
35 บ้านคลองน้อย 2 1 1 4 11 4 0 3 15
36 สามัคคีวัฒนา 2 1 0 3 5 2 0 0 7
37 บ้านพังเหา 2 0 2 4 8 1 0 2 9
38 บ้านเล็บกะรอก 2 0 1 3 7 4 1 1 12
39 บ้านห้วยกลาง 1 6 2 9 19 5 7 3 31
40 วัดชลธีพฤกษาราม 1 3 6 10 11 9 2 4 22
41 บ้านไทยพัฒนา 1 3 2 6 17 9 5 7 31
42 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1 3 2 6 8 4 0 3 12
43 บ้านในกริม 1 3 0 4 10 14 7 4 31
44 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 1 2 4 7 11 10 5 10 26
45 บ้านคู 1 2 1 4 6 5 0 3 11
46 บ้านเขาล้าน 1 1 3 5 11 7 8 6 26
47 บ้านดอนแค 1 1 2 4 5 2 0 0 7
48 บ้านบางหยี 1 1 1 3 7 13 6 5 26
49 วัดเทพนิมิตวนาราม 1 1 1 3 6 5 1 3 12
50 บ้านน้ำฉา 1 1 0 2 5 5 1 0 11
51 บ้านเขาตากุน 1 1 0 2 5 2 0 0 7
52 บ้านแหลมสันติ 1 1 0 2 5 2 0 0 7
53 บ้านปากเลข 1 1 0 2 3 0 4 1 7
54 เอื้ออำพน 1 0 4 5 4 11 5 3 20
55 บ้านไทรล่า 1 0 2 3 11 3 4 2 18
56 วัดมุจลินทาราม 1 0 1 2 8 0 0 0 8
57 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 4 2 2 4 8
58 บ้านหนองปลา 1 0 1 2 3 3 0 2 6
59 บ้านวังปลา 1 0 0 1 7 2 3 3 12
60 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 1 0 0 1 2 4 1 2 7
61 บ้านน้ำตก 1 0 0 1 2 2 0 0 4
62 วัดผุสดีภูผาราม 1 0 0 1 1 2 0 1 3
63 วัดวิเวการาม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดสุวรรณนิมิต 0 3 0 3 4 3 0 0 7
66 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 2 4 8 2 0 1 10
67 บ้านห้วยทรายขาว 0 2 1 3 5 2 0 0 7
68 บ้านแพรกแห้ง 0 1 1 2 6 0 0 3 6
69 วัดธัญญาราม 0 1 1 2 4 3 1 2 8
70 เทศบาลวัดด่านประชากร 0 1 1 2 4 1 1 2 6
71 บ้านหนองปลา(สวี) 0 1 1 2 3 4 3 3 10
72 วัดท่าทอง 0 1 1 2 2 2 2 0 6
73 บ้านเขาตะเภาทอง 0 1 0 1 4 2 1 3 7
74 บ้านทับช้าง 0 1 0 1 2 4 0 1 6
75 วัดนพคุณ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านต่อตั้ง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
77 บ้านแก่งกระทั่ง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
78 วัดปากน้ำละแม 0 0 3 3 3 2 1 1 6
79 บ้านทับวัง 0 0 2 2 4 4 3 2 11
80 วัดบรรพตวารีเขต 0 0 2 2 3 2 1 1 6
81 วัดชุมแสง 0 0 2 2 2 6 1 4 9
82 บ้านอ่าวมะม่วง 0 0 1 1 6 4 1 2 11
83 ชุมชนวัดธรรมถาวร 0 0 1 1 4 1 1 1 6
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 3 7 9 4 19
85 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 1 1 2 1 0 2 3
86 วัดวาลุการาม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
87 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 4 4 5 2 13
88 บ้านห้วยทับทอง 0 0 0 0 4 3 1 2 8
89 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
90 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 3 3 2 2 8
91 วัดนาทิการาม 0 0 0 0 3 2 5 1 10
92 วัดเชิงคีรี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
93 วัดพะงุ้น 0 0 0 0 2 4 4 0 10
94 บ้านสามแยกจำปา 0 0 0 0 2 3 7 5 12
95 วัดถ้ำเขาล้าน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
96 วัดหนองบัว 0 0 0 0 2 2 3 2 7
97 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 2 2 1 2 5
98 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 2 1 2 0 5
99 วัดนาสัก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
100 บ้านน้ำลอด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 บ้านแหลมยางนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
103 วัดดอนชัย 0 0 0 0 2 0 1 2 3
104 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
105 บ้านคลองกก 0 0 0 0 1 5 5 3 11
106 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 4 2 0 7
107 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 0 0 0 0 1 3 2 0 6
108 วัดราษฏร์อรุณ 0 0 0 0 1 2 3 3 6
109 วัดท้องตม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
110 บ้านคลองระ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
111 วัดราชบุรณะ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
112 ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
113 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 5 1 3 6
116 บ้านปากทรง 0 0 0 0 0 4 3 1 7
117 วัดจันทราวาส 0 0 0 0 0 4 2 4 6
118 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
119 บ้านหาดทรายรี 0 0 0 0 0 3 3 2 6
120 ประชาเอื้ออารี 0 0 0 0 0 3 0 1 3
121 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
122 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 0 2 2 0 4
123 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 0 0 0 0 0 2 1 1 3
124 บ้านห้วยมุด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 วัดท่าหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดควน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านสวนจันทน์ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
128 บ้านดอนนน 0 0 0 0 0 0 1 4 1
129 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 บุณยสมบัติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 บ้านยางงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 223 189 165 577 909 544 275 252 1,728