งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


 


 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
---------------------------ระดับเขตพื้นที่---------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู โอนข้อมูลจากระบบกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นที่ 1-15 ก.ย. 60
   ♦ ปิดระบบการถ่ายโอนข้อมูลนักเรียน/ครูจากระบบกลุ่มโรงเรียน  15 ก.ย. 60
   ♦ โรงเรียนที่เครือข่ายถ่ายโอนจากระบบกลุ่มโรงเรียนแล้ว สามารถเพิ่มรูปนักเรียน โดยเข้าเว็บงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด (ใช้ user ของโรงเรียนเข้าระบบ เลือกหัวข้อ "เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว") 15 ก.ย. 60 เป็นต้นไป
    ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ
      - กรณีแก้ไข  (ใช้สำหรับแก้ไขชื่อนักเรียนหรือครูผู้สอนคนเดิมในระบบ แล้วมีส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่นคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลในระบบไม่ถูกต้องเท่านั้น) ให้เข้าระบบเว็บงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัดโดยใช้ชื่อผู้ใช้ของโรงเรียน เลือก หัวข้อ "แก้ไข+เปลี่ยนตัว" แล้วเลือกรายการที่ขอแก้ไข
      - กรณีเปลี่ยนตัว (ให้ยึดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวตามประกาศของ สพฐ.) ให้เข้าระบบเว็บงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัดโดยใช้ชื่อผู้ใช้ของโรงเรียน เลือก หัวข้อ "แก้ไข+เปลี่ยนตัว" แล้วเลือกรายการที่ขอเปลี่ยนตัว พร้อมอัพโหลดเอกสารขอเปลี่ยนตัวที่ประธานเครือข่ายรับรองมา (ดาวน์โหลดเอกสารหน้าเว็บงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดกระบี่ หัวข้อ "เอกสารการเปลี่ยนแปลงนักเรียน/ครู"
ช่วงที่่ 1  ระหว่างวันที่ 15-24 ก.ย. 60
ช่วงที่ 2 (เฉพาะกลุ่มสาระศิลปะ) ระหว่างวันที่ 24 - 31 ต.ค. 60 เวลา 15.00 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  27 ก.ย. 60 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
      (ทุกกลุ่มสาระ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 60
   ♦ พิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  และการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  (เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในทุกกิจกรรม) 3-4 พ.ย. 60**
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังประกาศผลการ
แข่งขัน
---------------------------ระดับภาคใต้- v                         ---------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค.  60
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
------------------------------ระดับชาติ-----------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 ก.พ.61


 
  ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งโรงเรียนตัวแทนเครือข่ายเข้าแข่งขัน
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ทุกกิจกรรมและทุกระดับชั้น
ส่งรายงานรูปเล่ม ภายใน 27 กันยายน 2560 �เวลา 16.00 น. ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 15:01 น.
  ข่าวสารจากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดทุกรายการ  กำหนดการรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. ของวันที่แข่งขันทุกกิจกรรม
กิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor)  กำหนดส่งผลงาน (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ในวันที่  29 กันยายน  2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 14:27 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 270
จำนวนทีม 2,063
จำนวนนักเรียน 4,876
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,134
จำนวนกรรมการ 1,139
ครู+นักเรียน 8,010
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,149
ประกาศผลแล้ว 233/273 (85.35%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 82
เมื่อวาน 159
สัปดาห์นี้ 1,050
สัปดาห์ที่แล้ว 2,120
เดือนนี้ 3,776
เดือนที่แล้ว 3,794
ปีนี้ 10,148
ทั้งหมด 256,573