งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ หอประชุม 29 ก.ย. 2560 09.00-16.00 กำหนดรายงานตัว 08.00-08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ สนามและสวนป่า 30 ก.ย. 2560 09.00-16.00 กำหนดรายงานตัว 08.00-08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ สนามฟุตบอลค่ายลูกเสือ 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00 กำหนดรายงานตัว 08.00-08.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ หอประชุม 30 ก.ย. 2560 09.00-12.00 กำหนดส่งเล่มผลงาน(ตามเกณฑ์ที่กำหนด) วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ หอประชุม 30 ก.ย. 2560 13.00-16.00 กำหนดส่งเล่มผลงาน(ตามเกณฑ์ที่กำหนด) วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ หอประชุม 1 ต.ค. 2560 09.00-12.00 กำหนดส่งเล่มผลงาน(ตามเกณฑ์ที่กำหนด) วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 432 , 433 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 434 , 435 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 423 , 424 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 425 , 426 1 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]