งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 322 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 อาคารอุบลชาติ ห้อง 324 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 331 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคารสัตตบงกช ห้อง 121อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคารสัตตบงกช ห้อง 122 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 326 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 333 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 334 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารโรงอาหาร (ด้านหลังอาคารสัตตบงกช) 4 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารโรงอาหาร (ด้านหลังอาคารสัตตบงกช) 4 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารโรงอาหาร (ด้านหลังอาคารสัตตบงกช) 4 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคารอุบลชาติ ห้อง 331 อนุบาลกระบี่ (ใหม่) 4 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 อาคารโรงอาหาร (อนุบาลกระบี่ใหม่) 4 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 อาคารโรงอาหาร (อนุบาลกระบี่ใหม่) 4 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อาคารโรงอาหาร (อนุบาลกระบี่ใหม่) 4 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]