งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 4 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 4 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีกลาง (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้อง E-classroom (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ห้อง E-classroom (อนุบาลกระบี่ใหม่) 3 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]