งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 132 29 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 133
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 134 29 ก.ย. 2560 13.00-16.00 ห้องเก็บตัว 133
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 134 30 ก.ย. 2560 13.00-16.00 ห้องเก็บตัว 133
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 134 30 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 133
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 132 30 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว 133
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 122 29 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 121
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 123 29 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 121
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 132 30 ก.ย. 2560 13.00-16.00 ห้องเก็บตัว 133
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 123 30 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 122
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 123 30 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 122
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 124 29 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 124 30 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]