สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชประชานุเคราะห์ 1 12 9 4 25 29 2 2 0 33
2 สังข์ทองวิทยา 10 13 8 31 42 4 1 1 47
3 อนุบาลกระบี่ 7 8 9 24 30 8 4 4 42
4 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 7 5 8 20 23 4 5 3 32
5 บ้านทรายขาว 7 2 3 12 13 7 1 4 21
6 บ้านถ้ำโกบ 7 1 2 10 11 7 1 1 19
7 บ้านห้วยเสียด 6 5 1 12 19 10 5 2 34
8 อุตรกิจ 6 5 0 11 12 3 0 3 15
9 บ้านบางเหรียง 6 3 2 11 12 4 3 1 19
10 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 6 3 1 10 15 6 4 3 25
11 บ้านบากัน 6 2 2 10 13 6 6 6 25
12 บ้านห้วยสาร 6 1 0 7 9 4 1 1 14
13 บ้านย่านอุดม 5 5 3 13 11 5 3 1 19
14 วัดโพธิ์เรียง 5 3 2 10 14 5 2 1 21
15 อนุบาลคณาพร 5 3 2 10 12 11 4 1 27
16 บ้านคลองแห้ง 5 2 2 9 12 5 2 5 19
17 อิศรานุสรณ์ 4 5 3 12 15 1 0 0 16
18 ราชประชานุเคราะห์2 4 4 0 8 13 6 9 6 28
19 ราชประชานุเคราะห์ 37 4 3 5 12 15 4 1 2 20
20 บ้านหนองจูด 4 3 4 11 10 5 3 1 18
21 บ้านบางเจริญ 4 3 1 8 12 11 1 2 24
22 อนุบาลลำทับ 4 2 2 8 19 7 1 1 27
23 บ้านเขาฝาก 4 2 2 8 12 10 2 1 24
24 บ้านหลังสอด 4 2 2 8 10 7 1 2 18
25 บ้านเขาดิน 4 2 1 7 9 2 1 2 12
26 วิทยาประชาคม 4 2 1 7 9 1 2 5 12
27 บ้านบางคราม 4 0 1 5 7 6 0 6 13
28 ธิดาแม่พระ กระบี่ 3 5 1 9 12 5 4 1 21
29 บ้านทุ่งปรือ 3 2 4 9 13 9 2 2 24
30 โชคชัยกระบี่ 3 2 1 6 7 0 1 0 8
31 บ้านลำทับ 3 1 2 6 9 6 1 1 16
32 บ้านร่าปู 3 1 1 5 6 2 3 0 11
33 บ้านควนแดง 3 1 1 5 4 3 1 0 8
34 วัดเขาต่อ 3 0 2 5 7 2 1 0 10
35 บ้านน้ำร้อน 3 0 0 3 5 0 1 6 6
36 บ้านคลองไคร 3 0 0 3 4 1 4 1 9
37 ชุมชนวัดหาดถั่ว 3 0 0 3 3 1 0 0 4
38 บ้านกอตง 2 3 2 7 7 3 1 1 11
39 วัดโคกยาง 2 3 0 5 7 8 2 2 17
40 บ้านคลองยวน 2 0 4 6 7 4 0 1 11
41 คลองพน 2 0 2 4 6 8 3 1 17
42 บ้านศาลาพระม่วง 2 0 2 4 6 1 1 0 8
43 เทศบาลคลองท่อมใต้ 2 0 0 2 4 4 1 0 9
44 บ้านหินลูกช้าง 2 0 0 2 3 0 2 0 5
45 บ้านเสม็ดจวน 2 0 0 2 2 2 0 0 4
46 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 2 0 0 2 2 1 0 0 3
47 อนุบาลคลองท่อม 1 6 4 11 19 2 3 1 24
48 เทศบาล 1 (ตลาดเก่า) 1 4 3 8 11 4 3 2 18
49 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1 4 3 8 10 4 1 0 15
50 บ้านบางเหียน 1 3 3 7 21 9 2 0 32
51 บ้านควนต่อ 1 2 4 7 10 4 2 7 16
52 บ้านทับปริก 1 2 2 5 7 6 1 3 14
53 บ้านนาปง 1 2 2 5 5 2 1 0 8
54 บ้านดินแดง 1 1 2 4 5 1 0 1 6
55 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1 1 1 3 7 5 2 5 14
56 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 1 1 1 3 7 3 2 0 12
57 บ้านคลองนิน 1 1 1 3 4 3 1 0 8
58 บ้านคลองแรด(คลองพน) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
59 บ้านตลิ่งชัน 1 1 1 3 3 2 3 3 8
60 บ้านท่าประดู่ 1 1 0 2 3 4 0 0 7
61 บ้านทุ่งเสม็ด 1 1 0 2 2 4 1 6 7
62 บ้านหนองน้ำแดง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
63 บ้านคลองหิน 1 0 2 3 9 9 1 0 19
64 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 1 0 2 3 4 3 0 0 7
65 บ้านลิกี 1 0 1 2 7 1 0 0 8
66 บ้านดินนา 1 0 1 2 6 1 1 1 8
67 บ้านพรุเตย 1 0 1 2 4 4 2 5 10
68 บ้านห้วยลึก 1 0 1 2 3 5 1 1 9
69 บ้านไร่พัฒนา 1 0 1 2 2 3 0 1 5
70 บ้านไร่ใหญ่ 1 0 1 2 2 1 0 1 3
71 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1 0 0 1 4 0 2 0 6
72 บ้านหินเพิง 1 0 0 1 3 3 1 0 7
73 บ้านโละใหญ่ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
74 บ้านมะม่วงเอน 1 0 0 1 2 4 2 3 8
75 บ้านสะพานพน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ 1 0 0 1 1 5 5 1 11
77 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านเขาล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านพรุดินนา 0 6 4 10 7 10 2 4 19
81 อนุบาลกานตราช 0 3 1 4 11 4 4 1 19
82 บ้านโคกหาร 0 3 1 4 3 3 5 2 11
83 บ้านควนม่วง 0 3 0 3 4 2 0 1 6
84 อ่าวลึก 0 2 1 3 10 7 2 1 19
85 บ้านห้วยน้ำขาว 0 2 1 3 4 3 0 1 7
86 บ้านโคกกลาง 0 2 1 3 2 0 1 1 3
87 บ้านแหลมกรวด 0 2 0 2 6 4 3 2 13
88 อนุบาลรามเดชา 0 2 0 2 5 9 0 3 14
89 กิตติวิทยานุสรณ์ 0 1 3 4 17 18 7 3 42
90 บ้านคลองย่าหนัด 0 1 2 3 3 0 0 0 3
91 บ้านนาทุ่งกลาง 0 1 1 2 5 2 2 4 9
92 เจริญวิชช์ 0 1 1 2 4 5 1 0 10
93 บ้านควนเกาะจันทร์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
94 วัดไพรสณฑ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
95 บ้านไหนหนัง 0 1 1 2 1 2 0 3 3
96 บ้านเกาะจำ 0 1 0 1 4 5 3 1 12
97 สันติวิทยา 0 1 0 1 3 3 0 0 6
98 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
99 บ้านนานอก 0 1 0 1 2 7 1 1 10
100 วัดบ้านนา 0 1 0 1 2 5 5 0 12
101 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 1 0 1 2 4 1 3 7
102 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
103 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 0 1 0 1 2 1 1 0 4
104 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
105 บ้านเกาะศรีบอยา 0 1 0 1 1 5 0 0 6
106 บ้านในยวน 0 1 0 1 1 2 2 1 5
107 บ้านเขาแก้ว 0 1 0 1 1 1 2 0 4
108 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
109 บ้านบกเก้าห้อง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 บ้านท่ามะพร้าว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านนาออก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านคลองกำ 0 1 0 1 0 1 3 0 4
114 บ้านแหลมสัก 0 0 2 2 5 6 2 6 13
115 บ้านคลองหมาก 0 0 2 2 5 2 2 2 9
116 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 2 2 4 2 0 3 6
117 บ้านติงไหร 0 0 2 2 3 0 0 1 3
118 บ้านบ่อมะม่วง 0 0 1 1 4 3 0 0 7
119 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 0 1 1 4 2 4 1 10
120 ชุมชนบ้านเขากลม 0 0 1 1 3 2 2 3 7
121 บ้านน้ำจาน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
122 บ้านโคกยูง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
123 บ้านเกาะกลาง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
124 บ้านปากหรา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
125 บ้านท่ายาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
126 บ้านเกาะปู 0 0 1 1 2 0 3 1 5
127 บ้านพระแอะ 0 0 1 1 1 7 2 1 10
128 บ้านคลองโตนด 0 0 1 1 1 5 2 2 8
129 บ้านทุ่งสูง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
130 บ้านทับไทร 0 0 1 1 1 0 3 1 4
131 ประทีปศึกษา 0 0 1 1 1 0 2 0 3
132 เทศบาล 3 ท่าแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 อนุบาลมาเรียม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 บ้านคลองเตาะ 0 0 1 1 0 2 3 1 5
135 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 0 0 0 4 3 1 1 8
136 บ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 0 0 3 3 1 3 7
137 บ้านช่องไม้ดำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 ชุมชนบ้านทุุ่ง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
139 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 2 1 2 1 5
140 บ้านบางเตียว 0 0 0 0 2 1 2 0 5
141 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 วัดเกาะลันตา 0 0 0 0 1 5 0 1 6
143 บ้านหนองหลุมพอ 0 0 0 0 1 4 4 2 9
144 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 1 4 1 0 6
145 บ้านหลังโสด 0 0 0 0 1 3 2 0 6
146 บ้านแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
147 อนุบาลบางเท่าแม่ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
148 บ้านคลองปิ้ง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
149 วัดบางโทง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
150 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 0 0 0 1 2 0 1 3
151 บ้านเขาเทียมป่า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
152 บ้านควน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
153 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
154 บ้านพรุพี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
155 บ้านคลองปัญญา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านหาดยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 บ้านถ้ำเสีอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 ทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 วัดพรุเตียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านควนกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านท่านุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านนาเทา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านเขาพนม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 เมตตาธรรมวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านร่าหมาด 0 0 0 0 0 6 0 0 6
168 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
169 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 0 0 0 0 3 3 0 6
170 บ้านคลองพระยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
171 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
172 บ้านในช่องมิตภาพที่ 123 0 0 0 0 0 2 1 3 3
173 บ้านทุ่งครก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
174 รุ่งอรุณศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
175 บ้านควนโอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
176 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
177 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
178 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
179 บ้านโคกคา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
180 ทุ่งพะยอม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
181 บ้านเกาะฮั่ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
182 อนุบาลวังทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
183 บ้านบางโสก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 ชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
186 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
187 บ้านอ่าวนาง 0 0 0 0 0 1 0 4 1
188 วัดบางเหลียว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
189 วัดภูมิบรรพต 0 0 0 0 0 1 0 2 1
190 บ้านคลองประสงค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านอ่าวน้ำเมา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 เทศบาลตำบลเขาพนม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
197 บ้านทุ่งประสาน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
198 บ้านคลองรั้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านนางรอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านบางหอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านเขางาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 อนุบาลจิตจงรักษ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
205 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
206 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านทุ่งสาคร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 บ้านอ่าวน้ำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 อนุบาลมุสลิมกระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 198 175 604 904 546 260 230 1,710