งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดโอนข้อมูลตัวแทนระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาคใต้
ในวันที่ 15 พ.ย.60 เวลาโดยประมาณ 16.30 น.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคใต้

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์
www.south67.sillapa.net/sp-center
ข้อมูลที่พักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปฎิทินการดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตร
ระดับเขตพื้นที่
 • 18-25 ต.ค. 60 ตรวจสอบ/แก้ไขรายชื่อ นักเรียน-ครู
 • 26 ต.ค. 60 เป็นต้นไป เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร
 • กรณีโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้
  กรุณาแจ้งให้ทราบ sillapa.spnrt1@gmail.com
เปลี่ยนแปลงตารางแข่งขัน 
 •  5 ตุลาคม 2560
  • การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
  • การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
  • การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
  • การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
  • การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
  • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
  • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
   ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
  • การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
  • การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
 •  6 ตุลาคม 2560 
  • การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
  • การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมฯ ม.1-ม.3
  • การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
  • การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
 •  7 ตุลาคม 2560 
  • การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
  • การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
  • การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
  • การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
  • การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
  • การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
  • การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
 • กรณีโรงเรียนไม่สามารถลงทะเบียน น.ร./ครู
  กรุณาแจ้งให้ทราบ sillapa.spnrt1@gmail.com
กรณีกลุ่มเครือข่ายใช้โปรแกรมกลุ่ม
 • กิจกรรมใดไม่แข่งขันระดับกลุ่มเครือข่าย
  ประธานเครือข่ายสามารถลงทะเบียน
  ตัวแทนกลุ่มโดยตรงที่เว็บระดับเขตพื้นที่
 • เมื่อเขตพื้นที่รับโอนข้อมูลตัวแทนกลุ่มแล้ว
  ประธานเครือข่าย และโรงเรียนยังสามารถ
  ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่เว็บ
  ระดับเขตพื้นที่ south67.sillapa.net/sp-nrt1
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
 • รร.สามารถเปลี่ยนตัว น.ร.ได้ไม่จำกัดจำนวน
  ในเว็บระดับเขตพื้นที่ เมนูลงทะเบียนแข่งขัน
 • กลุ่มเครือข่ายที่ 1-8 คัดเลือกนักเรียนตัวแทน
  3 ทีม/กิจกรรม ในระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา
  ก่อนส่งรายชื่อเข้าเว็บระดับเขตพื้นที่
 • คู่มือการใช้เว็บระดับกลุ่ม
 • สรุปแนวทางการดำเนินงานระดับกลุ่ม
 • เว็บไซต์ลงทะเบียนระดับกลุ่ม
  http://groups.sillapa.net/sp-nrt1

 • ระดับ ม.1-3 และการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
  รร.ลงทะเบียนโดยตรงเข้าเว็บระดับเขตพื้นที่
 • เว็บไซต์ลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่
  http://south67.sillapa.net/sp-nrt1

* เบื้องต้นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นชุดเดียวกับปี 2559
รร.สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 174
จำนวนทีม 1,711
จำนวนนักเรียน 3,539
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,518
จำนวนกรรมการ 857
ครู+นักเรียน 6,057
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,914
ประกาศผลแล้ว 207/207 (100.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 27
เมื่อวาน 76
สัปดาห์นี้ 208
สัปดาห์ที่แล้ว 731
เดือนนี้ 2,337
เดือนที่แล้ว 3,769
ปีนี้ 29,653
ทั้งหมด 181,514