สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.นศ.3 นางสาวยุพา จินาเจือ   0862727465
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว นายบุณณะ ถนนทิพย์  
4 โรงเรียนบ้านบางพระ นายธิราช เทพบุญศรี  
5 โรงเรียนบ้านปากเชียร หมู่ที่ 1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นางอำนวย ประจง   0612464340
6 โรงเรียนวัดบ่อล้อ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์  
7 โรงเรียนเชียรใหญ่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิตติมนต์ อัมพุกานน โทร 0887512693, นายดนัย ประจง โทร 0866848558, นางสาวยุพา จินาเจือ โทร 0862727465 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]