งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 212 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 213 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 214 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 212 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 213 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 214 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 215 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 216 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 2 ห้อง 203 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิตติมนต์ อัมพุกานน โทร 0887512693, นายดนัย ประจง โทร 0866848558, นางสาวยุพา จินาเจือ โทร 0862727465 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]