งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 25 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นศ.3 ห้อง ประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิตติมนต์ อัมพุกานน โทร 0887512693, นายดนัย ประจง โทร 0866848558, นางสาวยุพา จินาเจือ โทร 0862727465 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]